văn bằng 2 sư phạm

 • văn bằng 2 sư phạm tiểu học

  Tuyển sinh văn bằng 2 Sư phạm Tiểu học

  May 15, 2017 8:34 AM

  Căn cứ vào Thông tư 27/2014/TT-BGDĐT, ngày 11/08/2014 của BGD&ĐT về việc ban hành quy chế tuyển sinh TCCN; Căn cứ Thông tư 22/2014/TT-BGĐT, ngày 09/07/2014 của BGD&ĐT về việc ban hành quy chế đào tạo TCCN; Lựa chọn ngành…

 • văn bằng 2 mầm non

  Văn bằng 2 Mầm non mang đến cơ hội chuyển đổi nghề

  July 8, 2016 2:53 PM

  Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đào tạo văn bằng 2 mầm non mang đến cơ hội chuyển đổi nghề mới cho bạn; nâng cao hệ thống giáo dục mầm non trong nước phát triển mạnh mẽ. Văn bằng 2 mầm non tiếp…